FFVs Kamratförening  - FFVK -

Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola (FFV)
startade 1942 i Västerås. Utbildningen bedrevs mellan åren 1942 till 1968. Totalt har 807 elever utexaminerats.
Skolan började i en sjöhangar på öster i Västerås. Efter en brand 1949, som totalförstörde skolan, flyttades undervisningen till en beredskapshangar på västra sidan av Mälaren. I denna hangar på Johannisberg bedrevs undervisningen ända fram till nedläggningen 1968.
Redan 1945 bildade eleverna en kamratförening, som fortfarande är mycket aktiv.
Kamratträff med årsmöte arrangeras jämna år.

En skola för livet.........
Skolan rekryterade elever från hela landet. Under de två första skolåren var samtliga elever internatförlagda till elevhem på Johannisberg och Lövudden vilka drevs i KFUMs regi. Stränga ordningsregler var utfärdade både för skolundervisningen och livet på elevhemmen. Denna stränga fostran skapade starka band mellan eleverna som ännu idag bidrar till kamratföreningens stora sammanhållning.

Johannisbergs Herrgård

Lövudden

Propellerbladet
Föreningen ger varje år i december månad ut en medlemstidning, som sänds ut till samtliga medlemmar och f.d. personal på skolan och elevhemmen. Vartannat år medsänds en uppdaterad namnförteckning.
2023 gick tidningen ut till 508 adressater.

Styrelsen
Ordföranden:   6336 Leif T Larsson, Årsta Havsbad
Vice ordf:
        6060 Bengt Svensson, Arboga
Kassör:            5746 Rolf Olsson, Arboga
Sekreterare:     5858 Åke Tedesjö, Västerås
Ledamöter:      6441 Carl-Gustav Carlsson, Västerås
                        Anette Hedberg Björklund,
(KFUM)
Suppleanter:    5325 Jan Welin, Arboga
                        5716
Per Åke Angelöv, Linköping

Johannisbergsskolan

-----Trevlig Sommar!---------Propellerbladet 2023 och alla andra årgångar finns att läsa eller att ladda ner, se under "Innehåll". ---------Vi finns också på Facebook klicka in dig på symbolen nedan eller gå till sidan "Från styrelsen" för mer info -------

Innehåll   (uppdaterat 2024-06-14 ÅT)

Här kan du söka på vår hemsidas innehåll:

Denna sida
Historia och Verksamhet

Föreningen

Kamratträffen 2022

Minnesmärket

Vår monter
på flygmuseet

Protokoll årsmötet
2024

Från styrelsen

 

Propellerbladet
2023

Arkiv Propellerbladet