FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

2023 var ett mellanår dvs ingen kamratträff eller årsmöte utan styrelsen kunde ägna sig åt vårt stora arkivarbete där vi nu står inför att leverera till arkivcentrum i Arboga.

 

Notera att till den 25-26 maj 2024 kommer vi att kalla till kamratträff med årsmöte i Västerås och hoppas på ett stort deltagande.

 

Vårt inskannade arkiv av Propellerbladet till digital form är nu i stort sätt klart. Vi saknar nu bara ett nr från 1948, även om vi inte är helt säkra på att detta nr är utgivet.
Vi har nu 84 nummer åtkomliga från vår sidan: 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Propellerbladet 2023 gick ut till 508 adresser. Antalet betalande medlemmar för 2023 är 351.

                                                      Glöm inte att betala årsavgiften 100kr!

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp”
Fyll i ditt elevnummer och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 148 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden. Gå med du också!

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås