FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

 

2023 är ett mellanår dvs ingen kamratträff eller årsmöte utan styrelsen kan ägna sig åt vårt stora arkivarbete där vi nu står inför att leverera till arkivcentrum i Arboga.

Första inlämningen av 9 arkivkartonger i kategorin skolan har nyligen gjorts till länsarkivet för Västmanland med placering i Arboga.

 

Vårt inskannade arkiv av Propellerbladet till digital form är nu i stort sätt klart. Vi saknar nu bara ett nr från 1948, även om vi inte är helt säkra på att detta nr är utgivet.
Vi har nu 83 nummer åtkomliga från vår sidan: 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Propellerbladet 2022 gick ut till 534 adresser. Antalet betalande medlemmar för 2023 är 346.

                                                      Glöm inte att betala årsavgiften 100kr!

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp”
Fyll i ditt elevnummer och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 152 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden. Gå med du också!

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås