FFVs Kamratförening  - FFVK -

Minnesmärket

Äntligen på en ny plats!
Det minnesmärke vi har arbetat för är nu flyttat till en upplyft och tydligare plats på strandtorget vid Öster Mälarstrand. Vi har under en tid fört en dialog med kommunen angående platsen för minnesmärket. Äntligen har vi fått gehör för en mera synlig placering. Märket är placerat ca 150 meter från den plats på gamla CVV området där skolan startades 1942.
På detta sätt vill vi markera den för oss så historiskt viktiga plats.
Vi hoppas nu att allt får vara i fred från skadegörelse och att vi alla kan se fram emot ett säkert landmärke i Västerås.

Koordinater: Minnesmärket FFV