FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

 

Kamratträff med årsmöte hölls på Lövudden i Västerås den 26-27 maj 2018.

53 fd elever på FFV mötte upp på Lövudden i solsken under lördagen och söndagen.

Årsmötet på söndagen samlade 49 deltagare. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

Protokollet från årsmötet hittar du här: FFVK årsmöte 2018

 

Arkiveringsarbetet har under året fortsatt och vi är nu redo att ta första steget mot slutarkiveringen i ”Arkiv Västmanland” där vi troligen blir placerade i deras nyöppnade arkiv i Arboga.

 

Vårt inskannade arkiv av Propellerbladet till digital form är nu i stort sätt klart. Vi saknar nu bara tre årgångar som vi tyvärr inte kan hitta i vårt arkiv. Det är tidningar från 1948, 1959 samt 1965.
Vi har nu 77 nummer åtkomliga från vår sidan: 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Antalet betalande medlemmar för 2018 är 438.

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp” och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 115 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden.

Gå med du också!

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås