FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

 

Den 23-24 maj 2020 är det åter dags för en kamratträff med årsmöte.

 

Arkiveringsarbetet har under 2019 fortsatt och vi är nu redo att ta första steget mot slutarkiveringen i ”Arkiv Västmanland” där vi blir placerade i deras nyöppnade arkiv i Arboga.

Eftersom KFUM har sålt Lövudden till en ny privat ägare är det av stor vikt att vi snarast slutför arkiveringsuppdraget för att minska våra hyllmetrar i källaren på Lövudden.

 

Vårt inskannade arkiv av Propellerbladet till digital form är nu i stort sätt klart. Vi saknar nu bara ett nr från 1948, även om vi inte är helt säkra på att detta nr är utgivet.
Vi har nu 80 nummer åtkomliga från vår sidan: 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Antalet betalande medlemmar för 2019 är 432.

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp” och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 124 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden.

Gå med du också!

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås