FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

 

Hösten närmar sig vilket påminner oss om att det är dags att förbereda för årets utgivning av Propellerbladet.

Vi behöver din hjälp i form av underlag för artiklar och annat som vår tidning skall innehålla.

Berättelse om hur ditt liv har formats efter FFV tiden är mycket efterfrågat.

 

En fysisk kamratträff med årsmöte kunde äntligen genomföras efter fyra års väntan pga covid-19.
Den 28-29 maj samlades vi på Lövudden Strand, som det nu heter.

 

Vårt inskannade arkiv av Propellerbladet till digital form är nu i stort sätt klart. Vi saknar nu bara ett nr från 1948, även om vi inte är helt säkra på att detta nr är utgivet.
Vi har nu 82 nummer åtkomliga från vår sidan: 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Antalet betalande medlemmar för 2022 är 374.

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp” fyller i ditt elevnummer och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 143 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden. Gå med du också!

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås