FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

 

Kamratträff med årsmöte hålls på Lövudden i Västerås den 26-27 maj 2018.

Inbjudan/kallelse kommer att skickas ut under april.

 

Årets första styrelsemöte är måndagen den 12 februari på Lövudden.

Därefter är den 12 mars, den 9 april och den 7 maj inplanerade för styrelsemöten.

 

Arkiveringsarbetet har under året fortsatt och vi är nu redo att ta första steget mot slutarkiveringen i ”Arkiv Västmanland” där vi troligen blir placerade i deras nyöppnade arkiv i Arboga.

 

Vi fortsätter att skanna in äldre Propellerblad och har nu 59 nr åtkomliga från sidan:
 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Antalet betalande medlemmar för 2017 är 456.

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp” och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 105 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden.

Gå med du också!

 

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås