FFVs Kamratförening  - FFVK -

Från styrelsen

 

Med anledning av Covid-19 pandemin 2020 fanns det ingen möjlighet att genomföra varken en kamratträff eller årsmöte på vanligt sätt. Kamratträffen 2020 ställdes in och vi ser fram emot nästa träff 2022.

Ett årsmöte skall hållas vartannat år senast den 10 september enligt våra stadgar. Vi ville genomföra detta för att avsluta verksamhetsåret 2018-2020 och ge styrelsen mandat att driva föreningen vidare.

Styrelsen beslutade därför att årsmötet skulle genomföras via poströstning.

Röstsedlar togs fram och skickades ut till all medlemmar där man kunde svara ja, nej eller avstår på punkterna på dagordningen, och skicka in ifylld röstsedel till styrelsen via vanlig post eller E-post.

Det formella årsmötet genomfördes av styrelsen med 184 inskickade röstsedlar den 8 september på distans via Skype.

Protokollet finns här: Årsmöte 2020

 

Vårt inskannade arkiv av Propellerbladet till digital form är nu i stort sätt klart. Vi saknar nu bara ett nr från 1948, även om vi inte är helt säkra på att detta nr är utgivet.
Vi har nu 81 nummer åtkomliga från vår sidan: 
”Arkiv Propellerbladet”

 

Genom 5732 Kjell Landgrens och 5709 Ture Anderssons försorg finns vi nu på Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet, under Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola eller FFV.

 

Antalet betalande medlemmar för 2021 är 392.

 

Vi har en Facebooksgrupp som heter FFVK. Gruppen är sluten och bara för medlemmar. Du når den genom att klicka på f-länken nedan.
Du måste vara medlem i Facebook för att komma till vår sida, sedan klickar du på ”Gå med i grupp” och du kommer att bli insläppt av någon som redan är med i gruppen.

Vi är fn 137 medlemmar som visar gamla foton och konverserar om FFV-tiden.

Gå med du också!

Glöm inte medlemsavgiften!

100:-   Pg 34 02 04 - 7
Köp till boken 100:-
och märket 25:-

 

 

E-post: FFVK

Väder Västerås